بایگانی ماهانه: اکتبر 2012

من

مَن (به فتح ِ میم)، ضمیر فاعلی اول شخص مفرد، اعتراف می‌کنم

که حاضرم مابقی ِ ضمایر را به خاطر ِ «تو» قتل‌عام کنم.

امضا: من

Advertisements

بیان دیدگاه

دسته مینی‌مال, روزنوشت