بایگانی برچسب‌ها: شبیه به هم

شبیه‌به‌هم‌ها، فلندرز – حسین‌زاده

سمت راست رضا حسین‌زاده گوینده‌ی خبر و سمت چپ ند فلندرز از سیمپسون‌ها

سمت راست رضا حسین‌زاده گوینده‌ی خبر و سمت چپ ند فلندرز از سیمپسون‌ها

بیان دیدگاه

دسته عکس

شبیه‌به‌هم‌ها – نسخه‌ی سیمپسون – پزشکانی

سمت راست آقای برنز (سیمپسون‌ها) و سمت چپ آقاجون (ساختمان پزشکان)

سمت راست آقای برنز (سیمپسون‌ها) و سمت چپ آقاجون (ساختمان پزشکان)

۱ دیدگاه

دسته عکس